História predpisu 201/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2001 - 30.06.2006