História predpisu 176/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.2001 - 31.12.2008