História predpisu 16/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2001 - 14.11.2010