História predpisu 151/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2001 - 31.12.2003