História predpisu 13/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2001 - 31.05.2003