História predpisu 129/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2001 - 14.05.2002