89/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. marca 2000
o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Za prírodný liečivý zdroj vyhlásený podľa osobitného predpisu1) sa považuje prírodný zdroj vody
a)
Hlavný, Lekársky, František (vrt BKH-1) a Alexander (vrt BKH-3) v obci Bardejov, v katastrálnom území Bardejov,
b)
Jesenius II (vrt BR-1), Jazero (vrt BR-2), vrt BR-3 a Starý prameň (vrt Z-2) v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice,
c)
Ďumbier (vrt PJ-104) v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno,
d)
Hygiea v obci Číž, v katastrálnom území Číž,
e)
Kúpeľný (vrt S-3) v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince,
f)
Vojtech I, Vojtech II (vrt S-6), Klement (vrt S-7), Žofia, Jozef a Ľudovít (vrt BJ-2A) v obci Liptovská Osada, v katastrálnom území Liptovská Osada,
g)
Valentína (vrt BJ-101) a Kúpeľný II (vrt BLK-2) v obci Lúčky, v katastrálnom území Lúčky,
h)
vrt BJ-4 v obci Martin, v katastrálnom území Martin-Záturčie,
i)
vrt B-7 a vrt B-8 v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica,
j)
Trajan, Slovan (vrt PS-1), Sláv (vrt PS-2), Slovien (vrt PS-3), Slovák (vrt PS-4) a vrt VLÚ-1 v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany,
k)
vrt BJ-19 a Kúpeľný (vrt BJ-22) v obci Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice,
l)
Jozef, Vojtech, Banský, Born (vrt ST-2) a Zipser (vrt ST-1) v obci Sklené Teplice, v katastrálnom území Sklené Teplice,
m)
Kúpeľný (vrt I. A), Bystrica, Štefánik, Lenkey a Adam v obci Sliač, v katastrálnom území Sliač,
n)
Jozef I (vrt ST II) a Jozef II (vrt Z-1) v obci Smrdáky, v katastrálnom území Smrdáky,
o)
vrt MS-1 v obci Sulín, v katastrálnom území Malý Sulín,
p)
vrt FGČ-1 v obci Šamorín, v katastrálnom území Čilistov,
q)
Sina I (vrt V-2), Sina II (vrt V-3), Príma (vrt P-1) a Wernher (vrt SB-5) v obci Trenčianske Teplice, v katastrálnom území Trenčianske Teplice,
r)
Ľudový bazén, Materský (vrt TJ-20), vrt TTM-1 a vrt TTM-2 v obci Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice,
s)
Izabela a Pri pošte (vrt VR-2) v obci Vyšné Ružbachy, v katastrálnom území Vyšné Ružbachy.
(2)
Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody vyhlásený podľa osobitného predpisu1) sa považuje prírodný zdroj minerálnej vody
a)
Baldovce II (vrt BV-1) a vrt B-4A v obci Baldovce, v katastrálnom území Baldovce,
b)
vrt B-3 a vrt B-4 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš,
c)
vrt ČAM-1 v obci Čačín, v katastrálnom území Čačín,
d)
vrt ŠHG-1 v obci Hozelec, v katastrálnom území Hozelec,
e)
Kláštorný (vrt KM-1) v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom,
f)
vrt VBK-1 v obci Klokoč, v katastrálnom území Klokoč,
g)
Cifrovaný (vrt S-1) a Salvator (vrt S-2) v obci Lipovce, v katastrálnom území Lipovce,
h)
Vitalita (vrt LŠH-1) v obci Liptovská Štiavnica, v katastrálnom území Liptovská Štiavnica,
i)
Veronika (vrt LZ-6) v obci Nová Ľubovňa, v katastrálnom území Nová Ľubovňa,
j)
vrt B-15 v obci Santovka, v katastrálnom území Santovka,
k)
vrt HVŠ-1 v obci Tornaľa, v katastrálnom území Tornaľa.
(3)
Klasifikácia prírodných liečivých zdrojov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 1.
(4)
Klasifikácia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa odseku 2 je uvedená v prílohe č. 2.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.
Tibor Šagát v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 89/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV
Prírodný liečivý zdroj
a) v obci Bardejov, v katastrálnom území Bardejov
1. Hlavný
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 4 930,85 mg.l-1, s teplotou vody 9,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 586,7 mg.l-1,
2. Lekársky
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 6 396,8 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 525,0mg.l-1,
3. František (vrt BKH-1)
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodná, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 7 283,96 mg.l-1, s teplotou vody 11,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 866,79 mg.l-1,
4. Alexander (vrt BKH-3)
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodná, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej, s celkovou mineralizáciou 6 267,45 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 293,0mg.l-1,
b) v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice
1. Jesenius II (vrt BR-1)
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 709,156 mg.l-1, s teplotou vody 46,5 oC a s obsahom plynu CO2 90mg.l-1,
2. Jazero (vrt BR-2)
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 696,53 mg.l-1, s teplotou vody 51,5 oC a s obsahom plynu CO2 130 mg.l-1,
3. vrt BR-3
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 686,095 mg.l-1, s teplotou vody 35 oC a s obsahom plynu CO2 85mg.l-1,
4. Starý prameň (vrt Z-2)
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 712,92 mg.l-1, s teplotou vody 46 oC a s obsahom plynu CO2 120mg.l-1,
c) v obci Brusno, v katastrálnom území Brusno
Ďumbier (vrt PJ-104)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnato-sodná, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 979,24 mg.l-1, s teplotou vody 19,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 235,0mg.l-1,
d) v obci Číž, v katastrálnom území Číž
Hygiea
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, chloridovo-sodná, jódovo-brómová, železitá, studená, s celkovou mineralizáciou 13 747,1 mg.l-1, s teplotou vody 14,8 oC a s obsahom plynu CO2 75mg.l-1,
e) v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince
Kúpeľný (vrt S-3)
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 5 757,895 mg.l-1, s teplotou vody 26,5 oC a s obsahom plynov CO2 1 546,0 mg.l-1a H2S 5,0 mg.l-1,
f) v obci Liptovská Osada, v katastrálnom území Liptovská Osada
1. Vojtech I
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 891,4 mg.l-1, s teplotou vody 10,5 oC a s obsahom plynu CO2 400 mg.l-1,
2. Vojtech II (vrt S-6)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 407,0 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 237,0 mg.l-1,
3. Klement (vrt S-7)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 190,3 mg.l-1, s teplotou vody 8,0 oC a s obsahom plynu CO2 3 170,0 mg.l-1,
4. Žofia
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 612,05 mg.l-1, s teplotou vody 8,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 961,0 mg.l-1,
5. Jozef
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 592,95 mg.l-1, s teplotou vody 8,5 oC a s obsahom plynu CO2 2 893,0mg.l-1,
6. Ľudovít (vrt BJ-2A)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, železitá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 619,25 mg.l-1, s teplotou vody 11,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 407,0mg.l-1,
g) v obci Lúčky, v katastrálnom území Lúčky
1. Valentína (vrt BJ-101)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 869,51 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 964,6mg.l-1,
2. Kúpeľný II (vrt BLK-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 787,805 mg.l-1, s teplotou vody 31,5 oC a s obsahom plynu CO2 891,3mg.l-1,
h) v obci Martin, v katastrálnom území Martin-Záturčie
vrt BJ-4
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodíková, uhličitá, hypotonická, studená, so zvýšeným obsahom amoniaku prírodného pôvodu a kyseliny metafosforitej, s celkovou mineralizáciou 10 434 mg.l-1, s teplotou vody 14,4 oC a s obsahom plynu CO2 2 252 mg.l-1,
i) v obci Nimnica, v katastrálnom území Nimnica
1. vrt B-7
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-sodná, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 7 184,905 mg.l-1, s teplotou vody 15 oC a s obsahom plynu CO2 2 198,4 mg.l-1,
2. vrt B-8
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 378,77 mg.l-1, s teplotou vody 13,5 oC a s obsahom plynu CO2 210,0mg.l-1,
j) v obci Piešťany, v katastrálnom území Piešťany
1. Trajan
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 431,75 mg.l-1, s teplotou vody 64,0 oC a s obsahom plynov CO275 mg.l-1 aH2S 6,9 mg.l-1,
2. Slovan (vrt PS-1)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 506,62 mg.l-1, s teplotou vody 37,4 oC a s obsahom plynov CO2 200 mg.l-1 aH2S 0,65mg.l-1,
3. Sláv (vrt PS-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 368,49 mg.l-1, s teplotou vody 39,2 oC a s obsahom plynov CO2190 mg.l-1 aH2S 2,0mg.l-1,
4. Slovien (vrt PS-3)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 501,25 mg.l-1, s teplotou vody 44,1 oC a s obsahom plynov CO2100 mg.l-1a H2S 4,0 mg.l-1,
5. Slovák (vrt PS-4)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 493,15 mg.l-1, s teplotou vody 47,5 oC a s obsahom plynov CO2 100 mg.l-1 a H2S 5,9 mg.l-1,
6. vrt VLÚ-1
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnato-sodná, so zvýšeným obsahom fluóru, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 429 mg.l-1, s teplotou vody 36,8 oC a s obsahom plynov CO2 40 mg.l-1 a H2S 0,45 mg.l-1,
k) v obci Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice
1. vrt BJ-19
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 687,45 mg.l-1, s teplotou vody 34,0 oC a s obsahom plynu CO2 120 mg.l-1,
2. Kúpeľný (vrt BJ-22)
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 847,05 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,
l) v obci Sklené Teplice, v katastrálnom území Sklené Teplice
1. Jozef
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 634,21 mg.l-1, s teplotou vody 50,5 oC a s obsahom plynu CO2 150 mg.l-1,
2. Vojtech
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 435,3 mg.l-1, s teplotou vody 40,6 oC a s obsahom plynu CO2 130 mg.l-1,
3. Banský
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, teplá, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 715,96 mg.l-1, s teplotou vody 37,0 oC a s obsahom plynu CO2 120mg.l-1,
4. Born (vrt ST-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 631,99 mg.l-1, s teplotou vody 51,0 oC a s obsahom plynu CO2 210mg.l-1,
5. Zipser (vrt ST-1)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 646,27 mg.l-1, s teplotou vody 51,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,
m) v obci Sliač, v katastrálnom území Sliač
1. Kúpeľný (vrt I. A)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa a beta, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 826,97 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 460,0 mg.l-1,
2. Bystrica
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa a beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 224,4 mg.l-1, s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1551,0mg.l-1,
3. Štefánik
je prírodná liečivá voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-vápenatá, uhličitá, železitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 638,45 mg.l-1, s teplotou vody 12,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 805,0mg.l-1,
4. Lenkey
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, železitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou alfa, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 333,2 mg.l-1, s teplotou vody 22,5 oC a s obsahom plynu CO2 1 580,0mg.l-1,
5. Adam
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, so zvýšenou celkovou objemovou aktivitou beta, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 242,51 mg.l-1, s teplotou vody 22,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 589,0mg.l-1,
n) v obci Smrdáky, v katastrálnom území Smrdáky
1. Jozef I (vrt ST-II)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 513,55 mg.l-1, s teplotou vody 12,5 oC a s obsahom plynov CO2 240 mg.l-1 a H2S 270 mg.l-1,
2. Jozef II (vrt Z-I)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, chloridovo-hydrogenuhličitanová, sodná, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 397,1 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC a s obsahom plynov CO2 80 mg.l-1 a H2S 141mg.l-1,
o) v obci Sulín, v katastrálnom území Malý Sulín
vrt MS-1
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 6 316,1 mg.l-1, s teplotou vody 9,0 oC a s obsahom plynu CO2 2 476,8mg.l-1,
p) v obci Šamorín, v katastrálnom území Čilistov
vrt FGČ-1
je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodná, horúca, s celkovou mineralizáciou 8 318,85 mg.l-1, s teplotou vody 53,0 oC a s obsahom plynu CO2 101 mg.l-1,
q) v obci Trenčianske Teplice, v katastrálnom území Trenčianske Teplice
1. Sina I (vrt V-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 612,1 mg.l-1, s teplotou vody 40,0 oC a s obsahom plynov CO2200 mg.l-1 a H2S 5,9mg.l-1,
2. Sina II (vrt V-3)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 628,55 mg.l-1, s teplotou vody 40,0 oC a s obsahom plynov CO2 230 mg.l-1 a H2S 4,9 mg.l-1,
3. Príma (vrt P-1)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 611,9 mg.l-1, s teplotou vody 39,0 oC a s obsahom plynov CO2 190 mg.l-1 a H2S 4,9 mg.l-1,
4. Wernher (vrt SB-5)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranová, vápenato-horečnatá, sírna, teplá, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 2 640,25 mg.l-1, s teplotou vody 38,4 oC a s obsahom plynov CO2324 mg.l-1 a H2S 5,3mg.l-1,
r) v obci Turčianske Teplice, v katastrálnom území Turčianske Teplice
1. Ľudový bazén
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 481,25 mg.l-1, s teplotou vody 42,0 oC a s obsahom plynu CO2 180 mg.l-1,
2. Materský (vrt TJ-20)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, horúca, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 462,7 mg.l-1, s teplotou vody 44,5 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,
3. vrt TTM-1
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 537,75 mg.l-1, s teplotou vody 32,7 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,
4. vrt TTM-2
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, vlažná, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 569,7 mg.l-1, s teplotou vody 32,0 oC a s obsahom plynu CO2 280 mg.l-1,
s) v obci Vyšné Ružbachy, v katastrálnom území Vyšné Ružbachy
1. Izabela
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 580,3 mg.l-1, s teplotou vody 20,2 oC a s obsahom plynu CO2 791mg.l-1,
2. Pri pošte (vrt VR-2)
je prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 621,35 mg.l-1, s teplotou vody 18,6 oC a s obsahom plynov CO2 1 828,0 mg.l-1 a H2S 0,55 mg.l-1.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 89/2000 Z. z.
KLASIFIKÁCIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV MINERÁLNYCH STOLOVÝCH VÔD
Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody
a) v obci Baldovce, v katastrálnom území Baldovce
1. Baldovce II (vrt BV-1)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 442,54 mg.l-1, s teplotou vody 11,2 oC a s obsahom plynu CO2 2 442,0 mg.l-1,
2. vrt B-4A
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 3 286,0 mg.l-1, s teplotou vody 10,0 oC a s obsahom plynov CO2 2 522,0 mg.l-1 a H2S 0,9mg.l-1,
b) v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš
1. vrt B-3
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 511,22 mg.l-1, s teplotou vody 13,3 oC a s obsahom plynu CO2 2 354,0 mg.l-1,
2. vrt B-4
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 361,78 mg.l-1, s teplotou vody 13 oC a s obsahom plynu CO2 2 354,0 mg.l-1,
c) v obci Čačín, v katastrálnom území Čačín
vrt ČAM-1
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 303,8 mg.l-1, s teplotou vody 15,7 oC a s obsahom plynu CO2 2 094,0mg.l-1,
d) v obci Hozelec, v katastrálnom území Hozelec
vrt ŠHG-1
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 3 700 mg.l-1, s teplotou vody 24 oC a s obsahom plynu CO2 1 600 mg.l-1,
e) v obci Kláštor pod Znievom, v katastrálnom území Kláštor pod Znievom
Kláštorný (vrt KM-1)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 1 920,9 mg.l-1, s teplotou vody 16,7 oC a s obsahom plynu CO2 1 335,6mg.l-1,
f) v obci Klokoč, v katastrálnom území Klokoč
vrt VBK-1
je prírodná minerálna stolová voda, obyčajná, hydrogenuhličitanovo-chloridová, vápenato-horečnato-sodná, uhličitá, studená, s celkovou mineralizáciou 357,05 mg.l-1, s teplotou vody 10,4 oC a s obsahom plynu CO2 2 522,0mg.l-1,
g) v obci Lipovce, v katastrálnom území Lipovce
1. Cifrovaný (vrt S-1)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, sírna, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 950,59 mg.l-1, s teplotou vody 14 oC a s obsahom plynov CO2 2 277,0 mg.l-1 a H2S 1,4 mg.l-1,
2. Salvator (vrt S-2)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, sírna, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 637,83 mg.l-1, s teplotou vody 16,2 oC a s obsahom plynov CO2 2 059,0 mg.l-1 a H2S 1,85 mg.l-1,
h) v obci Liptovská Štiavnica, v katastrálnom území Liptovská Štiavnica
Vitalita (vrt LŠH-1)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 3 282,215 mg.l-1, s teplotou vody 19,5 oC a s obsahom plynu CO2 1 720,0 mg.l-1,
i) v obci Nová Ľubovňa, v katastrálnom území Nová Ľubovňa
Veronika (vrt LZ-6)
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, horečnato-vápenatá, železitá, sírna, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 557,65 mg.l-1, s teplotou vody 9,5 oC a s obsahom plynu CO2 2 955,0 mg.l-1,
j) v obci Santovka, v katastrálnom území Santovka
vrt B-15
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 664,15 mg.l-1, s teplotou vody 13,0 oC a s obsahom plynu CO2 1 278,0 mg.l-1,
k) v obci Tornaľa, v katastrálnom území Tornaľa
vrt HVŠ-1
je prírodná minerálna stolová voda, slabo mineralizovaná, hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 715,5 mg.l-1, s teplotou vody 18,0 oC a s obsahom plynov CO2 1 865 mg.l-1 aH2S 0,9mg.l-1.