História predpisu 69/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2000 - 31.03.2002