História predpisu 63/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2000 - 31.08.2008