História predpisu 48/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2000 - 30.06.2001