História predpisu 476/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2001 - 31.07.2009