História predpisu 475/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.2000 - 11.05.2004