História predpisu 419/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.12.2000 - 31.12.2008