História predpisu 414/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2000 - 31.12.2003