História predpisu 392/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.2000 - 31.12.2000