História predpisu 386/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2000 - 31.07.2001