História predpisu 379/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2000 - 31.10.2009