História predpisu 373/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.11.2000 - 31.12.2008