História predpisu 368/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.11.2000 - 31.12.2000