História predpisu 366/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.11.2000 - 31.12.2005