História predpisu 36/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.02.2000 - 31.07.2001