História predpisu 340/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2000 - 29.02.2012