História predpisu 32/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.2000 - 30.04.2005