História predpisu 279/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.08.2000 - 31.12.2008