História predpisu 249/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.2000 - 30.06.2002