História predpisu 220/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.07.2000 - 30.11.2003