História predpisu 215/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2000 - 31.12.2001