História predpisu 212/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2000 - 28.02.2006