História predpisu 21/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2000 - 28.02.2005