História predpisu 194/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.2000 - 31.12.2003