História predpisu 189/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.06.2000 - 31.08.2005