História predpisu 187/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2000 - 31.12.2003