História predpisu 178/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2000 - 14.03.2002