História predpisu 165/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.05.2000 - 31.05.2003