História predpisu 155/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2000 - 30.06.2003