História predpisu 144/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2000 - 14.02.2004