História predpisu 128/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2000 - 14.07.2010