História predpisu 121/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.04.2000 - 30.04.2001