História predpisu 112/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.2000 - 30.06.2002