História predpisu 109/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.2000 - 31.12.2008