História predpisu 1/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.01.2000 - 28.02.2002