c23-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
V prílohe k vyhláške má prvá veta správne znieť:
„Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na území Bratislavského kraja v okresoch Bratislava II (katastrálne územie Podunajské Biskupice a Ružinov), Bratislava V (katastrálne územie Čunovo a Rusovce) a v okrese Senec (katastrálne územie Hamuliakovo, Kalinkovo a Nové Košariská), na území Trnavského kraja v okrese Dunajská Streda (katastrálne územie Baka, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Kľúčovec, Kyselica, Medveďov, Mliečno, Rohovce, Sap a Vojka nad Dunajom) a na území Nitrianskeho kraja v okrese Komárno (katastrálne územie Číčov, Klížska Nemá, Trávnik, Veľké Kosihy a Zlatná na Ostrove).“.