c137-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 208/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 118/1999 Z. z. o dovoznej prirážke v znení vyhlášky č. 126/1999 Z. z.
V prílohe č. 3 má byť namiesto kódu colného sadzobníka „84780” správne uvedeny kód colného sadzobníka „8477 80”.