c109-r1/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.10.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Redakčné oznámenie
o oprave chýb
vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov
1.
V § 34 ods. 7 má byť namiesto číslovky „15“ správne uvedená číslovka „14“.
2.
V § 36 má byť namiesto číslovky „30“ správne uvedená číslovka „29“.