História predpisu 99/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.05.1999 - 30.06.2001