História predpisu 98/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.05.1999 - 31.12.1999