História predpisu 88/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1999 - 30.04.2004