História predpisu 86/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1999 - 29.02.2004