História predpisu 80/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.1999 - 31.12.2008