História predpisu 66/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1999 - 30.09.2004